» » ProShow Standart V.3.2

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

ProShow Standart V.3.2

Ekleyen: supremacy - Tarih: 19-02-2008, 05:06

0

alt


Program Tan?t?m?: ProShow televizyonunuzda ve bilgisayar?n?zda izleyebilece?iz slayt gösterileri olu?turmak amac?yla yaz?lm?? bir aract?r. Yaz?l?m?n temel i?levi dijital foto?raflar?n?zdan yüksek kalitedeki yap?s? ile albümler olu?turmakt?r. Kolayca gösteriler haz?rlayabilece?iz yaz?l?m zamanlama, ses parcalar? ekleme, geci? efekleri koyma deste?i vermektedir. 280'in üzerindeki geci? efektinden istedi?inizi secerek gösterileriniz de kullanma ?ans?na sahip oldu?unuz bu aracla özellikle geci? ve zamanlama denetimi konusunda güzel ayarlamalar yapabilirsiniz. Resimler üzerinde döndürme, ?ekillendirme, renklendirme ayarlar? yaparak mükemmel görüntüler elde edebilirsiniz. Gercek zamanl? bir önizleme arac?na da sahip olan yaz?l?m cal??malar?n?z? VCD biciminde kaydetmenizi de sa?lamaktad?r. Ayr?ca foto?raf albümlerinizi ekran koruyucu, kendili?inden cal???r CD (AutoRun CD) ve MPEG bicimli videolar halinde de ha?rlayabilirsiniz. E-posta yolu ile sevdiklerinizle bu albümlerinizi payla?abilir, yaz?l?m?n temel amac?n? gercekle?tirebilirsiniz.


ProShow, ProShow Gold yaz?l?m?n?n standart sürümüdür. Gold sürümünde olan baz? ek özellikler yaz?l?mdan c?kar?larak olu?turulmu?tur fakat bu haliyle de eksiksiz bicimde gösteriler haz?rlaman?za yetmektedir.


Yaz?l?m?n Genel Özellikleri
Ã?· .001 saniyenin alt?nda özelle?tirilebilir zamanlama ve ki?iye özgü slaytlar olu?turma
Ã?· Sürükle-b?rak ile slaytlar? yeniden düzenleme
Ã?· "Light Box" görünümü ile cok say?da slayt? kolayca s?ralama
Ã?· Her gösteri icin ayr? numara ekleme
Ã?· 280 üzerinde geci? efektinden istedi?inizi secip kullanabilme
Ã?· Gercek-zamanl? önizleme
Ã?· Daha h?zl? icerik eklenebilmesi icin dahili foto?raf görüntüleyici
Ã?· Bir CD'Den film müzi?i ekleyebilme
�· Ses zamanlamas?, ayd?nlatma, karartma ve daha fazlas?...
Ã?· Herbir slayta farkl? arkaplan, boyut, renk, gölge ayarlamalar? yapabilme
Ã?· Gösterilerde tek t?klama ile kendili?inden ses senkronizasyonu yapabilme
Ã?· Gösterilerde özel film müzikleri kullanabilme
Ã?· Sezgisel zamanlama kayd? ile uygun bicimde dinlenebilir film müzikleri koyabilme
�· Ba?l?klar icin bo? slaytlar ve "katk?da bulunanlar" listesi olu?turabilme
Ã?· Renkler ve resimler ile özelle?tirilebilir arkaplanlar
�· Kendi tan?t?mlar?n?z? da koyabilme
�· S?n?rs?z geri-ileri alma i?lemi


Size: 16.2 MB
alt
Download Rapidshare


Password: www.warezturkey.net

Kategori: Program indir

Merhabalar, Sitemizi Ziyaretçi olarak görüntülemektesiniz.
Sitemize üye olmak zorunda değilsiniz ve üye olmanın ek bir avantajı yok. Linklerimizin büyük bir kısmı herkese açıktır. Hemen üst kısımda İndirme Linkleri altında linkleri görebilirsiniz. Eğer illa üye olmak isterseniz Üyelik formu için buraya tıklayın ve üyelik işlemini yapın.
Bilgi
Yorum sistemi kapalı.