» » Sayfa 757

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Aurora MPEG to DVD Burner v5.1.13

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:48

0

alt
Aurora MPEG To DVD Burner, DVD yaz?c?s? olanlara MPEG format?ndaki filmleri menüleriyle birlikte DVD olarak haz?rlay?p yazd?rmaya yarayan bir program. Bu sayede 2 program yerine bir program kullan?p i?inizi kolayca halledebiliyorsunuz. Program ayr?ca DVD-RW ve tabi CD-RW formatlar?n? da okuyup, cevirip yazabiliyor. Ayr?ca program, otomatik DVD video haz?rlama ve DVD sanal disk dosyas? olu?turma gibi özellikleri de icerisinde bar?nd?r?yor.

Kategori: Program indir

 

Inzomia Fast Video Indexer v1.05

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:08

0

alt
Video karelerini yakalayabilen Inzomia Fast Video Indexer, video sahnelerini dizinleyerek, diledi?iniz sahneyi kolayca bulabilmenizi sa?lar.

Kategori: Program indir

 

NoteBurner Audio Converter v2.16

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 11:39

0

alt

Kopyalama korumas? olan müzik dosyalar?n?n (DRM) kopyalanmas?n? cd/dvd aktar?lmas?n? sa?l?yan oldukca kullan??l? bir program. Kaydetti?iniz dosyalar? WMA, M4P müzik ve M4B, AA, AAC, MP3, rax, MP4, WAV, RA, snd, OGG, aif formatlar?na dönü?türebiliyorsunuz.

Kategori: Program indir

 

Cool Record Edit Deluxe v5.2

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 10:43

0

alt
Cool Record Edit, bandlar, LP'ler, canl? performanslar, internet radio, DVD ya da di?er ses kayna??n? diskinize transfer etmenize yard?m eder. Yaz?l?mla de?erli kay?tlar?n?z? da koruyabilirsiniz (sadece kayda ba?lad?ktan sonra, ses kayna??, kaliteli ve seviyeli kay?t).

Düzenleyici, ses dosyas?n?n veri izini görüntülemenize, filtrelemenize, farkl? ses efektleri uygulaman?za ve daha fazla ce?itli i?lemler gercekle?tirmenize olanak tan?r. Tüm kay?tlara geli?tirilmi? ses kalitesi dengeleyici, kaset-teyp kay?tlar? icin gürültü filtresi, vinyl kay?tlar? temizlemek icin parazit filtresi bir t?klama ile eklenebilir.

Kategori: Program indir

 

Kingdia DVD Ripper v3.1.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:18

0

alt
Smart DVD Ripper DVD filmlerinizi tüm kullan?lan video bicimlerine (VCD, SVCD, AVI, MPEG, DivX, vb.) cevirebilen bir programd?r. Yüksek i?lem h?z? ile bu i?lemi oldukca k?sa sürede tamamlayabilirsiniz. Ayr?ca bir DVD icindeki filminizi kaliteden cok fazla ödün vermeden tek CD icine atabilirsiniz.

Kategori: Program indir

 

Power Video Converter v1.5.56

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:06

0

alt
Power Video Converter AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF, DAT, VOB dosya bicimleri aras?nda dönü?türme ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla yaz?lm?? bir video düzenleme arac?d?r. Ola?anüstü bir dönü?türme h?z?na sahip olan yaz?l?m kullan?c?-dostu arayüzü ile kolay i?lem yap?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dönü?türme i?levinin yan? s?ra dosya parcalama ve birle?tirme özelli?i de bulunmaktad?r. Ayr?ca ses ve resim dosyalar?n? c?karabilme deste?i veren yaz?l?m tüm bu i?lemleri tek ekranda yapabilmesi ile kullan?m kolayl???na büyük önem verdi?ini göstermektedir. WMV profillerini düzenleme ve görev atama özelliklerini de kullanabilece?iniz yaz?l?m oldukca kücük bir boyuta sahiptir.

Kategori: Program indir

 

Your Voice Reminder v1.7

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 04:29

0

alt
Kendisini görev cubu?una yerle?tirerek, resimli takvim, zaman hat?rlat?c?, alarm, yaz?c?dan c?kt? alabilece?iniz yap?lacaklar listesi vb. uygulamalar? yapar ve sizi sesle uyar?r. Bu program, do?um günleri, ce?itli y?ldönümleri gibi unutmaman?z gereken ?eyleri size sesli ve yaz?l? olarak bildirir.

Kategori: Program indir

 

DivX Pro v6.8.0.5

Ekleyen: Admin - Tarih: 26-02-2008, 19:52

0

alt
DivX biciminde haz?rlanm?? videolar? oynatman?za ve olu?turman?za yarayan bir cözücü paketidir. DivX Pro Codec'i bu sürümü ile Adware'den temizlenmi? Standart DivX Codec ile birlikte geliyor. Codec ile beraber DivX Player, DivX Web Player, DivX Converter (Dönü?türücü) icinde geliyor.

Kategori: Program indir

 

MagicISO Maker v5.4 Build 256

Ekleyen: Admin - Tarih: 26-02-2008, 02:39

0


MagicISO, oldukca gelişmiş bir CD imajı düzenleme ve CD yedekleme programıdır. CD/DVD medyalarınızdaki verileri sabit sürücünüze yedekleyebilir ve ISO dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu program ile acılabilir (bootable) CDler de oluşturabilirsiniz. BIN, ISO veya diğer tüm CD yazma ve Sanal CD programlarının dosya bicimlerini de ISO biciminde dönüştürebilen bu program Windows Gezgini ile de uyumlu calışmaktadır.

Kategori: Program indir

 

Alcohol 120% v1.9.7.6221

Ekleyen: Admin - Tarih: 26-02-2008, 01:26

0

alt
Alcohol programı program ve oyun dosyalarınızı CD ve DVD'ye cekmenize yarayan ve CD yada DVD oyunlarınızı birebir harddiske kopyalayıp CD veya DVD gerektiren oyun ve programları CD ve DVD olmadan kullanabilmenizi sağlayan güzel bi programdır. Program CD-R/ CD-RW/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD-RAM/ DVD+RW. cd formatlarını desteklemektedir.

Kategori: Program indir