» » Sayfa 756

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

mIRC Power Pack 8.00 RC13+

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 10:13

0


En cok kullan?lan IRC sohbet program? olan mIRC'in en son sürümü. Internet Relay Chat (IRC) yaz?l?m?ndan beklenen hemen hemen her özellik bu yaz?l?mda bulunmaktad?r. Birden cok sunucu deste?i, tam renk kontrolü, DCC dosya alma ve gönderme, davet özelli?i, uzaktan eri?im ve senaryo deste?i sadece belli ba?l? özellikleri aras?ndad?r.

Kategori: Program indir

 

Flash Optimizer v2.0.0.316

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 08:29

0


Flash optimizer özellikle web tasarımcıların ve herkesin kullanabileceği tek dokunuşla calışabilen, SWF dosyalarını %60, %70 oranında kücültebilen bir programdır. Bircok özelliği olan bu program sıkıştırma işlemini maximum seviyede kalitede hicbir değişiklik olmadan yapıyor.

Kategori: Program indir

 

Messenger Detect v2.68

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 08:07

0


Messenger Detect, a? üzerindeki MSN konu?malar?n? kaydetmenize yarayan bir yaz?l?md?r. E?er ?irketinizde cal??anlar?n?z varsa ve MSN'de ne konu?tuklar?n? ö?renmek istiyorsan?z bu program tam size göre.

Kategori: Program indir

 

MessengerLog Pro v6.40

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 07:55

0


MessengerLog, etkili bir MSN günlük tutma programıdır. Yani bu programda her gün MSN konuşmalarınız kaydedilir. Yazılımın bircok özelliği bulunmaktadır. MSN konuşmalarını yazılardan başlayıp ifadelere kadar her şeyi kaydedebilmektedir.

Kategori: Program indir

 

BatchRename Pro v3.27

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 07:02

0


BatchRename Pro, belirledi?iniz bir dizin alt?ndaki tüm elemanlar?n isimlerini toplu bir ?ekilde de?i?tirmenize yard?mc? olacak cok kücük bir program. Program?n esnek secenekleri ve kücük boyutu onu sürekli ve rahat kullanabilir k?l?yor. Sadece i?ini yapt??? icin kolay kullan?ml?, yüksek verimli bir program. Program ac?ld???nda yapman?z gereken, üst ortadaki kücük klasör simgesine t?klay?p yeniden isimlendirece?iniz dosyalar?n bulundu?u klasörü secmek. Daha sonra istedi?iniz secimleri yap?p rename (yeniden adland?r) butonuna basman?z yeterli. Saniyeler icinde dosyan?z ve alt?ndaki dizinler yeniden adland?r?lm?? olacak.

Kategori: Program indir

 
 

ImageConvertor Plus v7.1.10 build 80125

Ekleyen: Admin - Tarih: 8-03-2008, 06:29

0


Image Converter Plus grafik dosyalar?n? i?lemede kullan?l?r. Örne?in, web sayfan?z icin resmin boyutunu de?i?tirebilirsiniz. Ama, program?n amac? mevcut formatlar? de?i?tirmenin yan?nda düzeltmektir. Çoklu modda resimlere ce?itli filtrelemeler ve efektler uygulayabilir. Image Converter Plus 100 den fazla grafik format?n? i?leyebilir ve popüler resim formatlar?na dönü?türebilir. Herhangi bir resmi dönü?türebilir, ce?itli i?lemler uygulayabilir (yeniden boyutland?rma, k?rpma vb.) ve efektler (keskinle?tirme, kabartma vb.) verebilirsiniz. Bu efektleri ihtiyac duydu?unuz anda yapabilirsiniz. Farkl? dönü?ümler yapabilir, farkl? komutla i?lemler ve efektler uygulayabilirsiniz.

Kategori: Program indir

 
 

?nternet Explorer 8 ?lk Test Sürümü

Ekleyen: supremacy - Tarih: 6-03-2008, 22:47

0


alt

Internet Explorer 8 beta 1 Microsoft taraf?ndan kullan?c?lar?n kullan?m?na sunuldu.

Kategori: Program indir

 

Adobe Flex Builder Professional v3.0.194161

Ekleyen: Admin - Tarih: 6-03-2008, 01:53

0

alt

Flex MXML, ActionScript 3.0 ve Flex sınıf kütüphanelerinin toplamından oluşan server-istemci tabanlı yeni bir teknolojidir. User Interface Markup Language (Kullanıcı Arabirimi İşaretleme Betiği) sınıfına dahil edilecek geleceğin en popüler web tabanlı teknolojilerinden biridir.

Kategori: Program indir