» » Sayfa 759

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Adobe Flash Media Server v3.0.0.r1157

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 04:29

0

alt
AdobeÃ?® FlashÃ?® Media Interactive Server yaz?l?m?, güclü ak??l? medya olanaklar?yla mümkün olan en yayg?n kitle icin etkile?imli sosyal medya uygulamalar? olu?turma ve kullan?ma sunma amac?yla esnek bir ortam?n benzersiz birle?imine sahiptir. Flash Lite? 3 ve Adobe Media Player yaz?l?m?yla, büyük oranda art?r?lm?? performans, daha güvenli ak??, canl? ak?? geli?tirmeleri, endustri standard? H.264 ve HE-AAC deste?i ve cep telefonlar?na ak?? gönderme özellikleri sunar.

Kategori: Program indir

 

Xilisoft Video Converter v3.1.52.0201b

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 01:40

0

alt
Xilisoft Video Converter, tüm video ve ses formatlar? aras?nda h?zl?, görüntü kalitesi yüksek ve profesyonel dönü?ümler yapabilen video dönü?üm arac?d?r.

Kategori: Program indir

 

Arial Audio Converter v2.3.88

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 23:42

0

alt

Arial Audio Converter, güclü ve profesyonel bir ses bicimi dönü?türme yaz?l?m?d?r. En cok kullan?lan ses dosyalar?n?n tümü aras?nda kar??l?kl? dönü?türme i?lemi yapabilmektedir. Bu i?lemi gecici dosyalar kullanmadan yapt??? icin oldukca h?zl? i?lemler gercekle?tirmektedir. Ayr?ca gecici dosya kullan?lmad???ndan sabit disk daha ekonomik kullan?lmakta sonradan silinecek olan verilerle bo? yere i?gal edilmemektedir. Dönü?türme i?leminin yan? s?ra; ID3 etiketlerinin düzenlenmesi, dosya bicimlerinin kalite ayar?n?n yap?lmas?, farkl? arayüzler kullanabilme, dahili oynat?c? ile ses dosyalar?n? acabilme gibi ek i?levlere de sahiptir. Kullan?m? oldukca kolay olan yaz?l?m?n, boyutu da oldukca kücüktür.

Kategori: Program indir

 

Orbit Downloader v2.6.3

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 23:29

0

alt
?ndirme yönetim devriminin lideri (Web2.0) olan Orbit Downloader, video müzik dosyalar?n? Myspace'den dosyalad??? gibi indiriyor. YouTube, Imeem, Pandora, Rapidshare ve genel indirmeyi daha kolay ve daha h?zl? yapmak.

Kategori: Program indir

 

K-Lite Mega Codec Pack v3.8.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:38

0

alt
Bu codec paketi sayesinde tüm görüntü ve ses dosyalar?n?z? acabilir, donan?mlar?n?z?n destekledi?i tüm özellikleri de sonuna kadar kullanabilirsiniz. Böylece DivX filmleriniz, DVD, VCD veya SVCD`leriniz ile tüm bicimlerdeki ses dosyalar?n?z daha güzel, net, h?zl? ve sorunsuz bir bicimde oynat?lacakt?r.

Kategori: Program indir

 

K-Lite Codec Pack v3.8.0 Full / Standard / Basic

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:10

0

alt
Media dosyalar?n?n oynat?m?nda format ve codec karma?as?na dü?mekten kurtulman?n en iyi yolu sa?lam bir codec paketi yüklemektir. K-Lite Codec Pack ile bu cözüm sa?lanabiliyor. ?cerdi?i en yayg?n video ve audio codec`leri ile bilgisayar?n?zda tüm media dosyalar?n? oynatabileceksiniz.

Kategori: Program indir

 

Softomate ToolbarStudio v4.0.2.43

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 13:46

0

alt
Kar???k programlama dillerinden hicbirini bilmeden, internet explorer veya FireFox icin ho? görünümlü ve kullan??l? arac cubuklar? yapmak ister misiniz? Toolbar Studio bu fikriniz icin ba?vurman?z gereken tek arac.

Kategori: Program indir

 

Aurora Media Workshop v3.3.52

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 13:20

0

alt
Müzik ve video dosyalar?n?z? düzenlemenizi ve farkl? formatlar aras?nda dönü?türmenizi sa?layan bir uygulama. Programla Avi, Mpeg1, Mpeg2, Asf, Wmv, Vob, Dat, DivX, Xvid formatlar?ndaki videolar?n?zdan parcalar kesip birle?tirebilir, videonun icine resim ekleyebilir ve yine bu formatlar aras?nda dönü?üm yapabilirsiniz. Ayn? ?ekilde mp3, wma, wav, ogg formatlar?ndaki müzik dosyalar?n?z? düzenleyip yine bu formatlarda kaydedebilirsiniz. Program?n ses, veri ve video cd yazma özelli?i de mevcut.

Kategori: Program indir

 

Aurora MPEG to DVD Burner v5.1.13

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:48

0

alt
Aurora MPEG To DVD Burner, DVD yaz?c?s? olanlara MPEG format?ndaki filmleri menüleriyle birlikte DVD olarak haz?rlay?p yazd?rmaya yarayan bir program. Bu sayede 2 program yerine bir program kullan?p i?inizi kolayca halledebiliyorsunuz. Program ayr?ca DVD-RW ve tabi CD-RW formatlar?n? da okuyup, cevirip yazabiliyor. Ayr?ca program, otomatik DVD video haz?rlama ve DVD sanal disk dosyas? olu?turma gibi özellikleri de icerisinde bar?nd?r?yor.

Kategori: Program indir

 

Inzomia Fast Video Indexer v1.05

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:08

0

alt
Video karelerini yakalayabilen Inzomia Fast Video Indexer, video sahnelerini dizinleyerek, diledi?iniz sahneyi kolayca bulabilmenizi sa?lar.

Kategori: Program indir