» » Sayfa 758

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Vista Codec Package v4.5.9

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 10:51

0

alt
Vista Codec Package, bilgisayar?n?zda video izleyebilmeniz icin gerekli tüm codec paketlerini iceren, Windows XP ve özellikle de Vista icin üretilmi? ücretsiz bir codec paketidir. Vista Codec Package sizin icin en uygun ayarlar? varsay?lan olarak önermektedir. Bu codec paketi herhangi bir medya oynat?c?s? icermemektedir, sadece kullanm?? oldu?unuz yaz?l?mlarda videolar? oynatabilmeniz icin gerekli olan codecleri yüklemektedir.

Kategori: Program indir

 

�µTorrent 1.8 Build 8682 Alpha

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 10:07

0

alt
Ã?µTorrent, di?er Bittorent istemcilerine göre cok daha fazla özellik iceren, ac?k kaynak kodlu bir client yaz?l?m?d?r. Bandwidth önceliklendirme ve zamanlama gibi öne c?kan özelliklerinin yan?nda bilgisayar kaynaklar?n? en az kullanmas? ve kücücük boyutuyla cok ba?ar?l? buldu?umuz bir uygulama.

Kategori: Program indir

 

Google Maps Images Downloader v4.241

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 05:13

0

alt
Google Maps Images Downloader program? google haritalar?dan ufak resimler cekme yaz?l?m?d?r. Tüm cekti?iniz resimler bilgisayar?n?za kay?t olur. Kaydetti?iniz haritalar? MapViewer.exe yi cal??t?rarak görebilirsiniz ya da Combine.exe ile büyük bir BMP haritas?n? ortak amacl? kullanabilirsiniz.

Kategori: Program indir

 

Xilisoft Audio Converter v2.1.69.0222

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 04:37

0

alt

Xilisoft Audio Converter, popüler ses dosyas? formatlar? aras?nda cevrim yapmak icin tasarlanm??t?r. Program ses dosyas? olarak MP3, WAV, WMA, MP4, M4A, MP2, VQF, APE, OGG, AAC ve FLAC formatlar?n? tan?maktad?r. Bir di?er özelli?i ise m4a ve mp4 formlar?ndan mp3`e geci? yapabilmesidir. ID3 tag dedi?imiz parca bilgilerini desteklemektedir. Çevrim yapt???n?zda orjinal dosyan?n bilgileri aynen korunur. Ayr?ca programla video dosyalar?n? ses dosyalar?na cevirebilirsiniz. Program AVI, MPEG, WMV, ASF gibi popüler video dosyalar?n? desteklemektedir.

Kategori: Program indir

 

Adobe Flash Media Server v3.0.0.r1157

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 04:29

0

alt
AdobeÃ?® FlashÃ?® Media Interactive Server yaz?l?m?, güclü ak??l? medya olanaklar?yla mümkün olan en yayg?n kitle icin etkile?imli sosyal medya uygulamalar? olu?turma ve kullan?ma sunma amac?yla esnek bir ortam?n benzersiz birle?imine sahiptir. Flash Lite? 3 ve Adobe Media Player yaz?l?m?yla, büyük oranda art?r?lm?? performans, daha güvenli ak??, canl? ak?? geli?tirmeleri, endustri standard? H.264 ve HE-AAC deste?i ve cep telefonlar?na ak?? gönderme özellikleri sunar.

Kategori: Program indir

 

Xilisoft Video Converter v3.1.52.0201b

Ekleyen: Admin - Tarih: 28-02-2008, 01:40

0

alt
Xilisoft Video Converter, tüm video ve ses formatlar? aras?nda h?zl?, görüntü kalitesi yüksek ve profesyonel dönü?ümler yapabilen video dönü?üm arac?d?r.

Kategori: Program indir

 

Arial Audio Converter v2.3.88

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 23:42

0

alt

Arial Audio Converter, güclü ve profesyonel bir ses bicimi dönü?türme yaz?l?m?d?r. En cok kullan?lan ses dosyalar?n?n tümü aras?nda kar??l?kl? dönü?türme i?lemi yapabilmektedir. Bu i?lemi gecici dosyalar kullanmadan yapt??? icin oldukca h?zl? i?lemler gercekle?tirmektedir. Ayr?ca gecici dosya kullan?lmad???ndan sabit disk daha ekonomik kullan?lmakta sonradan silinecek olan verilerle bo? yere i?gal edilmemektedir. Dönü?türme i?leminin yan? s?ra; ID3 etiketlerinin düzenlenmesi, dosya bicimlerinin kalite ayar?n?n yap?lmas?, farkl? arayüzler kullanabilme, dahili oynat?c? ile ses dosyalar?n? acabilme gibi ek i?levlere de sahiptir. Kullan?m? oldukca kolay olan yaz?l?m?n, boyutu da oldukca kücüktür.

Kategori: Program indir

 

Orbit Downloader v2.6.3

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 23:29

0

alt
?ndirme yönetim devriminin lideri (Web2.0) olan Orbit Downloader, video müzik dosyalar?n? Myspace'den dosyalad??? gibi indiriyor. YouTube, Imeem, Pandora, Rapidshare ve genel indirmeyi daha kolay ve daha h?zl? yapmak.

Kategori: Program indir

 

K-Lite Mega Codec Pack v3.8.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:38

0

alt
Bu codec paketi sayesinde tüm görüntü ve ses dosyalar?n?z? acabilir, donan?mlar?n?z?n destekledi?i tüm özellikleri de sonuna kadar kullanabilirsiniz. Böylece DivX filmleriniz, DVD, VCD veya SVCD`leriniz ile tüm bicimlerdeki ses dosyalar?n?z daha güzel, net, h?zl? ve sorunsuz bir bicimde oynat?lacakt?r.

Kategori: Program indir

 

K-Lite Codec Pack v3.8.0 Full / Standard / Basic

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:10

0

alt
Media dosyalar?n?n oynat?m?nda format ve codec karma?as?na dü?mekten kurtulman?n en iyi yolu sa?lam bir codec paketi yüklemektir. K-Lite Codec Pack ile bu cözüm sa?lanabiliyor. ?cerdi?i en yayg?n video ve audio codec`leri ile bilgisayar?n?zda tüm media dosyalar?n? oynatabileceksiniz.

Kategori: Program indir