» Sayfa 4047

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Php Zend Studio V.5.5.1

Ekleyen: supremacy - Tarih: 18-02-2008, 03:42

0


alt

Web programlama dillerinden en popüleri PHP ile uygulama geli?tirenlerin i?ini kolayla?t?rmak icin gerekli araclardan en önemlisi olan Zend Studio’dur.
PHP icin bir cok ac?k kodlu veya lisansl? geli?tirme arac? bulunmaktad?r. Ancak Zend en ba?ta kod tamamlama özelli?i, kendi icerisinde bar?nd?rd??? localhost ile kolay deneme gibi bircok özelli?i ile di?erlerine büyük fark atmaktad?r. Php ile u?ra?an herkesin cok sevece?i bir program.

Kategori: WebMaster Programları

 

Kavak Yelleri BL 36 140208 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 17-02-2008, 03:14

0

alt

36. Bölüm

Mine’ye arkada? deste?i

Kar??s?nda birden bire Deniz’i gören Efe, ne yapaca??n? bilememi?tir. Aralar?ndaki tart??may? unutmam??t?r ama, yine de ona evini acmaktan cekinmez. Fakat Leman gibi, o da, Deniz’in rahata al??t???n? dü?ünmektedir.

Kategori: Dizi

 

web Pagemaker v2.5

Ekleyen: supremacy - Tarih: 16-02-2008, 05:22

0


alt
Web Page Maker ile HTM ve HTML format?ndaki sitelerinizi yapmaya hemen ba?layabilirsiniz. Editörün kullan?m? cok kolay ve pratiktir. Editörle birlikte sayfan?za kolayca jаvascript ekleyebilirsiniz.

Kategori: WebMaster Programları

 

Google Earth Pro 4.2.0205.5730 Final

Ekleyen: supremacy - Tarih: 16-02-2008, 05:10

0


alt
Uzaydaki uydular?n cekti?i görüntülerden kendi evinizi, i?yerinizi, soka??n?z? veya gidece?iniz bir yeri görmeye ne dersiniz ?

Kategori: Program indir

 

LimeWire Pro 4.16.6.1 Final (TR)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 16-02-2008, 05:01

0


alt
LimeWire Basic, Gnutella a?? üzerinden kullan?c?lar?na hizmet veren bir dosya payla??m yaz?l?m?d?r. Ac?k kaynak kodlu bir yaz?l?m oldu?undan tümüyle ücretsiz olarak sunulmaktad?r. Bircok farkl? kategoride arama yapabilmenizi sa?lamaktad?r; ses, video, görüntü, belge ve program dosyalar?. Ayr?ca herhangi bir kategori belirtmeden de arama yap?labilmektedir.

Kategori: Program indir

 
 

Magic DVD Ripper v5.2.1 Build 7

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 04:55

0

alt
Magic DVD Ripper kullan?m? kolay, güclü bir DVD yedekleme program?d?r. Program koruma alt?na al?nm?? diskleri bile diskinize kopyalayabiliyor. Bunun icinse 4 farkl? metod kullan?yor (tüm disk, ana video, DVD-9'u DVD-5'e cevirerek, dosyalar olarak). Ayr?ca DVD'lerinizi VCD, SVCD ve AVI(DivX) bicimlerine de cevirebilirsiniz. Program?n kopyalama h?z? ve kalitesi de göz dolduruyor. E?er geni? bir ar?iviniz varsa tüm dosyalar?n?za ayn? ayarlar? uygulamay? da secebilirsiniz. Program ba?lang?c moduyla DVD sürücünüzü otomatik tan?yor ve diskiniz icin en uygun ayarlar? yüklüyor.

Kategori: Program indir

 
 

FileZilla v3.0.7 Final

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 03:49

0

alt
FileZilla bircok özelli?i bulunan kücük ama oldukca güclü bir FTP istemcisidir. Tüm ba?lant? bilgileriniz ile uzak sunucuya yapt???n?z giri? bilgilerinizi Internet Explorer tarz? bir arabirim ile gösterebilir ve kaydedebilir.

FileZilla program? güvenlik duvar? (firewall), proxy ba?lant?lar?, SSL ve Kerberos GSS güvenli?ini destekler. Ayr?ca ba?lant?y? ac?k tutma özelli?i, otomatik Asci/Binary transferi deste?i ve di?er onlarca geli?mi? yard?mc? arac? ile hem amatör hem de profesyonel kullan?c?lar icin cok özellikli bir FTP istemcisi görevini ba?ar?yla yapabilir.

Kategori: Program indir

 

Fresh UI v8.01

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 03:08

0

alt
Fresh UI bir sistem yap?land?rma arac?d?r. Bu arac ile Windows üzerinde yapmakta zorland???n?z ayarlamalar? cok basit bicimde gercekle?tirebilsiniz. Ki?isel istekleriniz do?rultusunda size özelle?tirme imkan? veren arac oldukca cok say?da özelli?e sahiptir. Bu arac ile Windows üzerinde yapamayaca??n?z ayalarma yok denebilir.

Kategori: İşletim Sistemleri