» Sayfa 3984

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Swf Text 1.3

Ekleyen: supremacy - Tarih: 27-02-2008, 10:43

0

alt
SWF Text'in bu son sürümü sayesinde web sayfalar? (intro, banner, logo v.s), animasyonlar veya sunumlar icin kolayl?kla flash yaz?lar haz?rlayabilirsiniz

Kategori: WebMaster Programları

 

Cool Record Edit Deluxe v5.2

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 10:43

0

alt
Cool Record Edit, bandlar, LP'ler, canl? performanslar, internet radio, DVD ya da di?er ses kayna??n? diskinize transfer etmenize yard?m eder. Yaz?l?mla de?erli kay?tlar?n?z? da koruyabilirsiniz (sadece kayda ba?lad?ktan sonra, ses kayna??, kaliteli ve seviyeli kay?t).

Düzenleyici, ses dosyas?n?n veri izini görüntülemenize, filtrelemenize, farkl? ses efektleri uygulaman?za ve daha fazla ce?itli i?lemler gercekle?tirmenize olanak tan?r. Tüm kay?tlara geli?tirilmi? ses kalitesi dengeleyici, kaset-teyp kay?tlar? icin gürültü filtresi, vinyl kay?tlar? temizlemek icin parazit filtresi bir t?klama ile eklenebilir.

Kategori: Program indir

 

Kingdia DVD Ripper v3.1.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:18

0

alt
Smart DVD Ripper DVD filmlerinizi tüm kullan?lan video bicimlerine (VCD, SVCD, AVI, MPEG, DivX, vb.) cevirebilen bir programd?r. Yüksek i?lem h?z? ile bu i?lemi oldukca k?sa sürede tamamlayabilirsiniz. Ayr?ca bir DVD icindeki filminizi kaliteden cok fazla ödün vermeden tek CD icine atabilirsiniz.

Kategori: Program indir

 

Power Video Converter v1.5.56

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:06

0

alt
Power Video Converter AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF, DAT, VOB dosya bicimleri aras?nda dönü?türme ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla yaz?lm?? bir video düzenleme arac?d?r. Ola?anüstü bir dönü?türme h?z?na sahip olan yaz?l?m kullan?c?-dostu arayüzü ile kolay i?lem yap?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dönü?türme i?levinin yan? s?ra dosya parcalama ve birle?tirme özelli?i de bulunmaktad?r. Ayr?ca ses ve resim dosyalar?n? c?karabilme deste?i veren yaz?l?m tüm bu i?lemleri tek ekranda yapabilmesi ile kullan?m kolayl???na büyük önem verdi?ini göstermektedir. WMV profillerini düzenleme ve görev atama özelliklerini de kullanabilece?iniz yaz?l?m oldukca kücük bir boyuta sahiptir.

Kategori: Program indir

 

Acronis True Image Echo Enterprise Server v9.5.8039

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 08:18

1


Acronis True Image Enterprise Server sezgisel bir arayüze sahiptir. Acronis True Image Enterprise Server ile sisteminizdeki diskleri yedekleyebilir, yedeklemelerinizi geri alabilir ve tam disk kopyalaması yapabilirsiniz.

Kategori: İşletim Sistemleri

 

Your Voice Reminder v1.7

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 04:29

0

alt
Kendisini görev cubu?una yerle?tirerek, resimli takvim, zaman hat?rlat?c?, alarm, yaz?c?dan c?kt? alabilece?iniz yap?lacaklar listesi vb. uygulamalar? yapar ve sizi sesle uyar?r. Bu program, do?um günleri, ce?itli y?ldönümleri gibi unutmaman?z gereken ?eyleri size sesli ve yaz?l? olarak bildirir.

Kategori: Program indir

 

Ashampoo Photo Commander v6.10

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 04:12

0


Ashampoo Photo Commander bir resim işleme ve düzenleme yazılımıdır. Resim dosyaları üzerinde döndürme, cevirme, grileştirme, yeniden boyutlandırma, kırmızı göz giderme, metin ekleme, dikdörtgensel alan secme, ok cizme, işaretleme ve daha bircok işlemi gercekleştirebilirsiniz. Ayrıca yazılım yalnızca resim dosyalarını değil, ses, video, kısaca tüm cokluortam dosyalarını acmakta ve oynatabilmektedir.

Kategori: Grafik Dizayn

 
 

Vista Manager v1.4.5

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 01:05

0

alt
Vista Manager, Microsoft'un en son c?kard??? Vista i?letim sistemi icin haz?rlanm?? sistem optimize yaz?l?m?d?r. Bu yaz?l?mla Vista i?letim sisteminizi optimize ederek sistem performans?n? yükseltebilir, internet ayarlar?n?z? optimize ederek internette daha h?zl? gezinebilirsiniz.

Kategori: İşletim Sistemleri

 

WinXP Manager v5.2.2

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 00:48

0

alt
XP i?letim sisteminizi en iyi hale getirebilce?iniz, bütün ayarlar?n? de?i?tirebilce?iniz ve tertemiz bir Windows XP kullanabilmeniz icin gerekli tüm ayarlara ula?abilece?iniz bir arac olan XP Manager ile 30 dan fazla farkl? özellikle Windowsunuzu rahatlat?caks?n?z. Sisteminizin daha h?zl? ve daha kararl?, güvenli ve ki?iselle?tirilmi? olmas? icin bu yaz?l?m birebir.

Kategori: İşletim Sistemleri