» Sayfa 3944

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Magic DVD Ripper v5.2.1 Build 7

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 04:55

0

alt
Magic DVD Ripper kullan?m? kolay, güclü bir DVD yedekleme program?d?r. Program koruma alt?na al?nm?? diskleri bile diskinize kopyalayabiliyor. Bunun icinse 4 farkl? metod kullan?yor (tüm disk, ana video, DVD-9'u DVD-5'e cevirerek, dosyalar olarak). Ayr?ca DVD'lerinizi VCD, SVCD ve AVI(DivX) bicimlerine de cevirebilirsiniz. Program?n kopyalama h?z? ve kalitesi de göz dolduruyor. E?er geni? bir ar?iviniz varsa tüm dosyalar?n?za ayn? ayarlar? uygulamay? da secebilirsiniz. Program ba?lang?c moduyla DVD sürücünüzü otomatik tan?yor ve diskiniz icin en uygun ayarlar? yüklüyor.

Kategori: Program indir

 
 

FileZilla v3.0.7 Final

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 03:49

0

alt
FileZilla bircok özelli?i bulunan kücük ama oldukca güclü bir FTP istemcisidir. Tüm ba?lant? bilgileriniz ile uzak sunucuya yapt???n?z giri? bilgilerinizi Internet Explorer tarz? bir arabirim ile gösterebilir ve kaydedebilir.

FileZilla program? güvenlik duvar? (firewall), proxy ba?lant?lar?, SSL ve Kerberos GSS güvenli?ini destekler. Ayr?ca ba?lant?y? ac?k tutma özelli?i, otomatik Asci/Binary transferi deste?i ve di?er onlarca geli?mi? yard?mc? arac? ile hem amatör hem de profesyonel kullan?c?lar icin cok özellikli bir FTP istemcisi görevini ba?ar?yla yapabilir.

Kategori: Program indir

 

Fresh UI v8.01

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 03:08

0

alt
Fresh UI bir sistem yap?land?rma arac?d?r. Bu arac ile Windows üzerinde yapmakta zorland???n?z ayarlamalar? cok basit bicimde gercekle?tirebilsiniz. Ki?isel istekleriniz do?rultusunda size özelle?tirme imkan? veren arac oldukca cok say?da özelli?e sahiptir. Bu arac ile Windows üzerinde yapamayaca??n?z ayalarma yok denebilir.

Kategori: İşletim Sistemleri

 

ArGoSoft Mail Server NET v1.0.4.2

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 02:51

0

alt
ArGoSoft Mail Server ArGoSoft Mail Server, Windows 95/98/NT/2000 icin bilgisayar?n?z? e-posta sistemine cevirmenize olanak tan?yacak tam fonksiyonlu STMP/POP3/Finger (ayr?ca PRO versiyonu IMAP modüllü) sunucusudur.

Kategori: Program indir

 

Nevo Audio Splitter 2008 v2.2.6

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 02:26

1

alt

Nevo Audio Splitter 2008 mpeg 1/2 layer 3. VBR, mp2, mp3, acm wav, gsm wav, dsp wav, adpcm wav, vox, ogg, wma, ulaw (raw) , g.726, g.723, g.721 formatlar?n? destekler. Farkl? bicimdeki ses dosyalar?n? parcalayabilen bir yaz?l?m.

Kategori: Program indir

 

Nevo Audio Joiner 2008 v2.2.6

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 02:16

0

alt

Nevo Audio Joiner 2008 mpeg 1/2 layer 3. VBR, mp2, mp3, acm wav, gsm wav, dsp wav, adpcm wav, vox, ogg, wma, ulaw (raw) , g.726, g.723, g.721 formatlar?n? destekler. Farkl? bicimdeki ses dosyalar?n? birle?tirebilen bir yaz?l?m.

Kategori: Program indir

 

Norton Ghost v14.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 15-02-2008, 02:12

0 Norton Ghost 14.0 ile tüm uygulamalar?n?z?, ayarlar?n?z?, klasörlerinizi ve dosyalar?n?z? yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Programda Symantec ThreatCon entegrasyon, geli?tirilmi? performans, birebir uzaktan yönetim, LightsOut Restore kabiliyeti ve bunun gibi bir cok yeni özellik bulunuyor.

Norton Ghost 14.0 ile yedekleme tipini secebilirsiniz: tüm sistem (disk kal?b?) ya da özel dosyalar ve klasörler. Yedeklerinizi al?rken, hata kontrolü ve ?ifreleme yaparak emniyetli bir ?ekilde, ad?m ad?m ya da otomatik olarak s?k??t?rman?za yard?mc? olur. Ayr?ca, yedekleme yönetiminden kolayca FTP alan?n?za geri yükleme noktalar? kopyalayabilirsiniz.

Kategori: İşletim Sistemleri

 

Real Spy Monitor v2.81

Ekleyen: Admin - Tarih: 14-02-2008, 03:26

0

alt
Real Spy Monitor PCnizdeki tu? bas?mlar?, gezilen web sayfalar?, ac?lan pencereler, kullan?lan programlar, ekran resimleri, ac?lm?? dosya ve dökümanlar dahil olmak üzere tüm aktiviteleri görmenizi sa?lar. Ayr?ca AOL, ICQ, MSN, AIM, Yahoo Messenger ve di?er anl?k görü?melerin kay?tlar? dahil olmak üzere MSN, Hotmail ve Yahoo maillerin ekran görüntülerini alabilir. Program yar?-gizli modda cal??arak kendini görev yöneticisinde göstermeden, kay?tlar?n?z? sizin belirledi?iniz e-mail adresine otomatik olarak gönderebilir. Ekran resimlerini ve iceri?i filtreleyerek ekleme özelli?ine sahiptir. Program herhangi bir döküman? ekleyemez, cünkü; ticari olarak sat?lan, anti-virüs programlar? yakalayamamal?d?r.

Kategori: Program indir

 

Cute FTP Professional 8.0.7 Build + patch

Ekleyen: supremacy - Tarih: 14-02-2008, 03:09

0

alt
CuteFTP Professional, dünyaca ünlü File Transfer Protocol (FTP) yaz?l?m?d?r. Her türlü verilerinizi, dosyalar?n?z?, dökümanlar?n?z? h?zl? ve güvenli bir ?ekilde sunucunuza transfer (upload/download) edebilmeniz icin geli?tirilmi? olan CuteFTP Professional,

Kategori: WebMaster Programları