» Sayfa 3921

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Şans Kapıyı Kırınca (online izle)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 13:15

0

alt

Tür: Komedi / Macera

Ferhan Şensoy, Asuman Dabak, ilkay Saran, Rasim Öztekin ve Zeki Alasya gibi
tiyatro kökenli isimleri kadrosunda bulunduran filmde, bir Türk ailesinin
bir yarışma programında kazandığı tatilde başlarına gelenleri konu alıyor.

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Dünyayı Kurtaran Adamln Oğlu (online)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 12:58

0

alt

Kategori: Video > Online Film İzle

 

HABABAM SINIFI 3,5 (online)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 12:47

0

alt


Tür: Komedi / Korku
Y?llar sonra geri dönen "Hababam S?n?f?", "Merhaba" dedi önce, sonra bir türlü uslanmayan s?n?f?m?z "Hababam S?n?f? Askerde" olarak kar??m?za c?kt?. Sinema salonlar?na milyonlarca izleyiciyi toplayan haylaz s?n?f Deli Bedri'yle amans?z mücadelelerine bu kez "Hababam S?n?f? Üc Bucuk"la devam ediyor.

Kategori: Video > Online Film İzle

 

HABAMAM SINIFI ASKERDE (online)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 12:34

0

alt


Tür: Komedi
R?fat Ilgaz'?n klasikle?mi? eseri Hababam S?n?f? y?llard?r izleyenlerini güldürmeye devam ediyor. Münir Özkul'lu, Adile Na?it'li, Kemal Sunal'l? Hababam S?n?f? gecen y?l yerini Mehmet Ali Erbil, Hülya Kocyi?it, Mehmet Ali Alabora gibi isimlerle ve Kartal Tibet'in yönetmenli?inde "Hababam S?n?f? Merhaba"ya b?rakm??t?. Hababam S?n?f? yine izleyiciyle bulu?acak ama bu kez askerde...

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Hababam Sınıfı Merhaba (online)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 12:29

0

alt


Tür: Komedi - Dram

Y?l 2003, eski Hababam S?n?flar?n?n okulu olan Özel Çaml?ca Lisesi hala e?itim ve ö?retime devam etmektedir. Okul sahibi vefat etmi?, okulu o?lu Deli Bedri (Mehmet Ali Erbil) taraf?ndan i?letmektedir. Okuldaki Hababam gelene?i de tüm h?z?yla devam etmekte ve okuldaki tüm ö?retmenler bu s?n?ftaki ö?rencilerin binbir türlü oyunlar?ndan y?lm?? kacacak yer arar olmu?lard?r. Tüm bunlar? f?rsat bilen Deli Bedri lakapl? okul sahibi okulu kat kar??l??? müteahite sat?p yerine plaza yap?lmas?n? arzulamaktad?r. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fato? Hoca (Hülya Kocyi?it) okulun sat?lma bahanesi olan Hababam S?n?f? ile mücadele edebilmek icin eski Hababamc?lardan yard?m ister. Tulum Hayri (Cem Gürzap), Hayta ?smail (Ahmet Ar?man) ve Güdük Necmi (Halit Akcatepe) aralar?nda konu?ur ve Güdük Necmi’yi okula sahte Rehberlik Ö?retmeni olarak yollamaya karar verirler.

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Beynelmilel (online izle)

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 12:13

0

alt


Beynelmilel - Muteşem bir Türk Komedi Filmi.

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Maskeli Beşler Irak

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 11:58

0

alt


Sevimli ve sakar h?rs?zlar cetesi Maskeli Be?ler yeni maceralar?nda Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele gecirirler. Türkiye'ye giden petrol boru hatt?n?n kontrolünü ülkemize kazand?rmak amac?yla ba?layan bu masum eylem bir anda bölge yerel gücleri, Türkiye ve Amerika aras?nda uluslararas? bir krize ve büyük bir komediye yol acar...

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Maskeli Beşler İntikam Peşinde

Ekleyen: supremacy - Tarih: 1-03-2008, 11:28

0

alt

Kategori: Video > Online Film İzle

 

Secret (Sır) Kitap Pdf Türkçe

Ekleyen: Supremacy - Tarih: 1-03-2008, 10:50

2
Secret (Sır) Kitap Pdf Türkçe

Secret (Sır) Kitap Pdf

Konu Supremacy tarafından düzenlendi. Düzenleme nedeni; Linkler yenilenmiştir

Kategori: E-Book

 

Kavak Yelleri BL 38 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 1-03-2008, 07:08

0

alt

38. Bölüm

Efe hayallerinin pe?inde, Deniz film yar??mas? tela??nda

Aylin ile ilgili ya?anan yanl?? anla??lma sonucu iki ciftin de aras? ac?lm??t?r. Asl? ve Deniz sorunlar?n? cözebilseler de; Su ve Efe bu yanl?? anla??lmay? bir türlü düzeltememektedir. Bir yanda Efe, HAGI ile ilgili hayallerini gercekle?tirmek icin Yalc?n Bey’le görü?ürken, di?er yanda Deniz de k?sa film yar??mas?na senaryo yeti?tirme tela??ndad?r.

Kategori: Dizi