» » Sayfa 302

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

B?çak S?rt? 24. Bölüm (Google Video - OnLine)

Ekleyen: Admin - Tarih: 13-03-2008, 01:37

0


24. Bölüm

Ali o?lunu bulabilecek mi?

Murat’?n ortadan kaybolmas?yla Ali ve Nisan c?lg?na dönerler. Bir iz bulabilmek icin dört koldan u?ra??rlar. Bu s?rada Orhan coktan Fransa’ya ucmu?tur bile. Murat ise her ?eyden habersiz, babas?yla tatile gittiklerini sanmaktad?r. Ama i?lerin hic de kolay olmad???n?, Orhan da cok gecmeden anlayacakt?r.

Kategori: Dizi

 

S?la 62. Bölüm (Google Video - OnLine)

Ekleyen: Admin - Tarih: 10-03-2008, 21:57

0


62.Bölüm

"Art?k oyalanmak yok... O cocu?u istiyorum!..."

Berzan, Ha?met'in kendisine silah cekmesiyle c?lg?na döner. Ha?met gibi bir adam?n böyle bir ?eye ancak Boran sayesinde cesaret edebilece?ini dü?ünmektedir. ?ntikam?n? da Boran'dan alacakt?r. Öfkeyle gözü kararan Berzan ac?mas?zca, en zay?f yerinden vurmaya kararl?d?r Boran'?...

Kategori: Dizi

 

Binbir Gece 53. Bölüm (Google Video - OnLine)

Ekleyen: Admin - Tarih: 10-03-2008, 21:44

0


53. Bölüm

Onur’dan ?ehrazat’a büyük sürpriz

Onur ve Kerem bir yak?nlar?n?n ölüm haberiyle sars?l?rlar. Amerika’da cinayet suclamas?ndan aklanan Emel, Burak’?n kar??s?na c?k?p tehditler savurur. Kerem büyük bir panik ya?ayan Burak’a yard?m elini uzat?r.

Kategori: Dizi

 

B?çak S?rt? 23. Bölüm (Google Video - OnLine)

Ekleyen: Admin - Tarih: 10-03-2008, 21:40

0


23. Bölüm

Ali, Nisan’a evlilik teklif ediyor

Nisan’?n k?s?r oldu?unu ö?rendikten sonra verdi?i tepkiyle onun k?r?lmas?na neden olan Ali, kendini affettirmekte gecikmez. Ve Nisan’a evlenme teklif eder. Onlar?n ili?kisini ku?kuya yer b?rakmayacak ?ekilde gören, bir de üstüne evleneceklerini ö?renen Rana cileden c?kar.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri 39. Bölüm (Google Video - OnLine)

Ekleyen: Admin - Tarih: 9-03-2008, 14:09

0


39. Bölüm

Asl?, Deniz, Efe, Mine ve Su’ya sürprizler var

Kanal D’nin ba?rollerinde; Pelin Karahan, ?brahim Kendirci, Da?han Külegec ve Asl? Enver’in oynad?klar? sevilen dizisi “Kavak Yelleri” bu ak?am da keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri BL 38 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 1-03-2008, 07:08

0

alt

38. Bölüm

Efe hayallerinin pe?inde, Deniz film yar??mas? tela??nda

Aylin ile ilgili ya?anan yanl?? anla??lma sonucu iki ciftin de aras? ac?lm??t?r. Asl? ve Deniz sorunlar?n? cözebilseler de; Su ve Efe bu yanl?? anla??lmay? bir türlü düzeltememektedir. Bir yanda Efe, HAGI ile ilgili hayallerini gercekle?tirmek icin Yalc?n Bey’le görü?ürken, di?er yanda Deniz de k?sa film yar??mas?na senaryo yeti?tirme tela??ndad?r.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri BL 37 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 29-02-2008, 10:42

0

alt
37. Bölüm

Mine, Almanya’ya dönecek mi?

Kanal D’nin ba?rollerinde; Pelin Karahan, ?brahim Kendirci, Da?han Külegec ve Asl? Enver’in oynad?klar? sevilen dizisi “Kavak Yelleri” bu ak?am da keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Mine, annesiyle birlikte Almanya’ya dönmek ya da dönmemek gibi, kendisi icin son derece zor bir kararla kar?? kar??ya kal?yor.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri BL 36 140208 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 17-02-2008, 03:14

0

alt

36. Bölüm

Mine’ye arkada? deste?i

Kar??s?nda birden bire Deniz’i gören Efe, ne yapaca??n? bilememi?tir. Aralar?ndaki tart??may? unutmam??t?r ama, yine de ona evini acmaktan cekinmez. Fakat Leman gibi, o da, Deniz’in rahata al??t???n? dü?ünmektedir.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri BL 35 070208 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 10-02-2008, 15:00

0


alt

35. Bölüm

Efe’ye arkadaş tepkisi

Kanal D’nin başrollerinde; Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegec ve Aslı Enver’in oynadıkları sevilen dizisi “Kavak Yelleri” bu akşam da keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Efe’nin dershaneye gitmesi icin gönderilen parayı, ticaret yapmak adına mendil, ağrı kesici, su gibi şeylere yatırdığını gören arkadaşları, ona cok büyük tepki gösteriyorlar.

Kategori: Dizi

 

Kavak Yelleri BL 34 310108 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 3-02-2008, 20:42

0

alt
34. Bölüm

Efe ikilemde kal?yor

Kanal D’nin ba?rollerinde; Pelin Karahan, ?brahim Kendirci, Da?han Külegec ve Asl? Enver’in oynad?klar? sevilen dizisi “Kavak Yelleri” bu ak?am da keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Efe, sevgilisi ve arkada?lar? ile dershane aras?nda bir secime sürükleniyor.

Kategori: Dizi

 
Önceki Sonraki