» » Kavak Yelleri BL 34 310108 DVB XviD TSRG

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

Kavak Yelleri BL 34 310108 DVB XviD TSRG

Ekleyen: Admin - Tarih: 3-02-2008, 20:42

0


alt
34. Bölüm

Efe ikilemde kal?yor

Kanal D’nin ba?rollerinde; Pelin Karahan, ?brahim Kendirci, Da?han Külegec ve Asl? Enver’in oynad?klar? sevilen dizisi “Kavak Yelleri” bu ak?am da keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Efe, sevgilisi ve arkada?lar? ile dershane aras?nda bir secime sürükleniyor.

Mine’nin, Asl? ve Canan’la ilgili tüm gercekleri Kamil’e söylemesi konakta ?ok etkisi yarat?r. Ay?e Han?m, torununun bu son ay?b?yla y?k?l?r. Osman Bey ise, 40 y?ll?k kar?s?n?n, torunu ve kom?ular? icin katland?klar?na ?a??r?r ve yapt??? fedakarl?klara anlam veremez.

Kamil, duyduklar?n?n sars?c? etkisiyle, kar?s?, k?zlar? ve sözde damad? dahil, herkesin onu ayakta uyutmas?na sinirlenir ve bu yalanlarla ilgisi olan herkesten hesap sormaya ba?lar. Canan hatas?n?n bilincinde olarak babas?n?n bu ani c?k???na ses c?karmasa da, Bilal hala Canan’? koruma derdindedir. Hafize, kocas?n?n tutumunu tahmin etti?inden, gönülsüzce sessiz kalsa da, olaylara en büyük tepki Asl?’dan gelir. Asl?; Mine’ye yapt?klar?n?n hesab?n? sormak isterken, ablas? ve Murat hakk?ndaki sözleri kafas?n? iyice kar??t?r?r.

Konakta tüm bunlar olurken Efe ise, sevgilisi ve arkada?lar? ile dershane aras?nda bir secime sürüklenir. Bir yandan Su’nun ani c?k??? kar??s?nda ?a??ran Efe, di?er yandan okumadan da adam olabilece?ini dü?ünerek tekrar hayallere kap?l?r. Arkada?lar? ve üniversite aras?nda kald??? bu ikilemden c?k?? yolu aramaktad?r fakat, k?sa zamanda da kesin bir karar vermelidir.

Metin, i? görü?mesinden duydu?u rahats?zl?k ve Tar?k’a duydu?u ön yarg?yla Gönül’ü iyice sinirlendirmi? ve Tar?k yüzünden ciftin aras?nda bir kez daha gerginlik ya?anm??t?r. Di?er tarafta Murat, Urla’ya dönmek konusunda hala karars?zd?r. Kamil’in her ?eyi ö?renmesi i?leri büsbütün kar??t?r?nca Murat gelece?iyle ilgili c?kmaza girer. Bu arada Kamil de Canan’?n gelece?iyle ilgili karar?n? coktan vermi?tir.

Mine’nin Kerem’le gitgide yak?nla?mas?, Asl? ve Deniz’in önüne c?kan yeni engeller, Efe’nin ikilemde kalmas?, Murat’?n karars?zl???, Canan’?n mutsuzlu?u derken üc evde de kar???k olan durumlar, beklenmedik geli?melerle iyice karma??k bir hal al?r.

Kategori: Dizi

Merhabalar, Sitemizi Ziyaretçi olarak görüntülemektesiniz.
Sitemize üye olmak zorunda değilsiniz ve üye olmanın ek bir avantajı yok. Linklerimizin büyük bir kısmı herkese açıktır. Hemen üst kısımda İndirme Linkleri altında linkleri görebilirsiniz. Eğer illa üye olmak isterseniz Üyelik formu için buraya tıklayın ve üyelik işlemini yapın.
Bilgi
Yorum sistemi kapalı.